Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2009

...World Heritage...of photographers...

GREECE. Athens. Restoration of the Parthenon.
AUSTRALIA. UNESCO World Heritage Sites. The Queensland Wet Tropics. The Daintree River. 2004
SPAIN. Region of Castile la Mancha. Toledo town. 1974.
INDIA.
CAMBODIA. Angkor Wat. 1998.
CAMBODIA. Angkor Wat. 1998.
CAMBODIA. Angkor Wat. 1998.
CHINA. Lhasa. Tibet. 1981.
CHINA. Beijing. Great Wall of China. 2007.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου