Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014

στο χρώμα της θάλασσας..΄Όταν στα βάθη της νυκτός με περιζώνει
άκρα θαλάσσης, ουρανού και γης ειρήνη,
το πνεύμα οπού στην ταραχή του κόσμου σβήνει
σιγά την μυστικήν ζωή του ανανεώνει.
....................................

ntina