Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

σουρρεαλισμός...

η ποίησης του μαγικού...
και.....
τον καθρέφτη,που κοιταζόσουν,όταν σπάζεις,σκέφτεσαι ποιον τιμωρείς;
Philippe Soupault - Andre Breton...
ntina