Τρίτη, 12 Μαΐου 2009

Ειρήνη, λοιπόν,είναι ό,τι συνέλαβα μές απ᾿ την έκφραση και μές απ᾿ την κίνηση της ζωής.

...''ο Ποιητής της ελεύθερης φαντασίας,που αφήνεται σε λυρικές ονειροπολήσεις''............
έχει γράψει ο Μιχαὴλ Περάνθης, για τον Νικηφόρο Βρεττάκο..............................
................................................................................................
Ειρήνη, λοιπόν,είναι ό,τι συνέλαβα μές απ᾿ την έκφραση
και μές απ᾿ την κίνηση της ζωής. Καὶ Ειρήνη
είναι κάτι βαθύτερο απ᾿ αυτὸ που εννοούμε
όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος.
Ειρήνη είναι όταν τ᾿ ανθρώπου ἡ ψυχὴ
γίνεται έξω στο σύμπαν ήλιος. Κι ο ήλιος

ψυχή μές στον άνθρωπο.
(απόσπασμα ἀπὸ τὸ έργο: Δυὸ άνθρωποι μιλούν γιὰ τὴν ειρήνη του κόσμου)

ntina

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου