Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2008

Pulitzer prize photo....timeline:2004

....Photographer...Carolyn Cole....

FEW COMFORTS: Ester Burges, 6, Sarrah Barbar, 7, and Sabay Ndebe, 5, bathe from a bucket of cold water at the Hannah B. Williams center. the number of orphans in war-devastated Liberia now tops 10,000, officials say
.....σιωπή.................................................................................................

...................................................................................................................................

http://www.pulitzer.org/works/2004,Feature+Photography

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου