Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2008

πού απεσύρθηκε, πού εχάθηκε ο Σοφός...

                                                                     
.........Είγε ετελεύτα.................
............................................................................
«Πού απεσύρθηκε, πού εχάθηκε ο Σοφός; Έπειτ’ από τα θαύματά του τα πολλά, την φήμη της διδασκαλίας του που διεδόθηκεν εις τόσα έθνη εκρύφθηκ' αίφνης και δεν έμαθε κανείς με θετικότητα τι έγινε (ουδέ κανείς ποτέ είδε τάφον του).
.............................................................................
.............βέβαια κωνσταντίνος καβάφης........................
ntina

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου